Tìm hiểu về giáo dục mở và tiềm năng giáo dục mở Việt Nam

Cùng với cuộc cách mạng công nghệ thông tin- cách mạng 4.0. giáo dục mở là xu hướn phát triển của giáo dục hiện nay.Dưới đây, bài viết xin chia sẻ những vấn đề về giáo dục mở và tiềm năng giáo dục mở ở Việt Nam.

Giáo dục mở nên được hiểu như thế nào?

Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận về giáo dục mở. Trong đó, có hai hướng tiếp cận về giáo dục mở được chấp nhận rộng rãi. Hướng thứ nhất coi giáo dục mở là một giải pháp tổng thể từ nội dung, công cụ, phần mềm và công nghệ. Hướng thứ hai tập trung vào phát triển nội dung của giáo dục mở.

Theo Hewlett Foundation, giáo dục mở là nguồn lực dùng giảng dạy, học tập và nghiên cứu tồn tại trong phạm vi sử dụng chung hay được lưu hành theo giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép sử dụng miễn phí và tái sử dụng theo mục đích bởi những đối tượng khác.

Có thể thấy, giáo dục mở gồm 3 thành phần cơ bản là nội dung học tập:

+ Thứ nhất là những khoá học, tài liệu học tập, mục tiêu học tập, bộ sưu tập, hay tạp chí, .

+Thứ 2 là những công cụ hay phần mềm để phát triển, sử dụng, tái sử dụng và phân phối nội dung học tập, hệ thống quản trị học tập và những công cụ phát triển nội dung, xây dựng những cộng đồng học tập trực truyến.

+ Thứ 3 là nguồn lực để thực hiện. Đó là những giấy phép về quyền sở hữu trí tuệ để thúc đẩy xuất bản các tài liệu mở, những nguyên tắc để triển khai cũng như bản địa hoá nội dung

Tiềm năng của giáo dục mở Việt Nam

Sự phát triển của giáo dục mở trong những năm gần đây đồng bộ với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong thời đại kinh tế tri thức. Theo đánh giá của những chuyên gia giáo dục trường Cao đẳng Y dược Nha Trang, kinh tế tri thức đã thúc đẩy nhu cầu học tập, dẫn đến những sáng kiến gỡ bỏ rào cản trong học tập để tăng quyền tiếp cận giáo dục cho mọi người. Và điều này cũng  thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp mới – cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin này sẽ  làm thay đổi toàn bộ cách sống, cách làm việc, sản xuất cũng như mọi mặt đời sống, trong đó có giáo dục.

Thuật ngữ “giáo dục 4.0” cho người họ linh động chọn nội dung, phương pháp, địa điểm cũng như thời gian học tập và thực tập. Thực tế, ở đó những giảng viên không chỉ giảng dạy mà là người bạn, người hướng dẫn, người cùng làm việc trong những dự án có người học tham gia. Ngược lại, người học cũng không chỉ có nhiệm vụ học tập mà còn là người tham gia các dự án cộng đồng, hỗ trợ giảng viên trong việc truyền đạt kiến thức đến bạn bè đang cùng học.

Có thể thấy, hai đặc điểm cơ bản của giáo dục 4.0 chính là tính mở và linh hoạt cùng vai trò quan trọng của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân .

Theo những tin tức về giáo dục mở thì tiềm năng phát triển giáo dục mở tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là vô cùng to lớn. Đây cũng chính là lý do Nghị quyết 29 về việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam đã nhắc đến giáo dục mở vừa như một chủ trương, vừa là mục tiêu và cũng đồng thời là giải pháp để đổi mới nền giáo dục Việt Nam. Hy vọng , với chủ trương đúng đắn và kịp thời này, giáo dục Việt Nam sẽ mau chóng chuyển mình, để tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của đất nước.